Contrôle De La Qualité Et Sécurité

Jobstudent Parkeerwachter Aalst (m/v)

Alost Contrôle De La Qualité Et Sécurité

Profil

Voor een bedrijf in regio Aalst zijn wij op zoek naar gemotiveerde jobstudenten die instaan voor de controle van voertuigen.

Hoofdtaken
a) Toezicht op het naleven van het parkeerreglement

b) Dialoog en interactie met de burger omtrent de toepassing van het parkeerreglement.

c) Administratieve taken

Hoofdtaken uitgesplitst in deeltaken

Toezicht

• Toezicht op het betalend parkeren
• Regelmatige rondgang door de blauwe zones en zones voor betalend parkeren op basis van geldende instructies
• Nazicht van de goede werking van de apparatuur
• Controle van de geparkeerde wagens op een geldig ticket of een geldige bewonerskaart, parkeerschijf of andere geldende kaarten
• Bij vaststelling van een inbreuk (geen/verkeerd/verstreken ticket of bewonerskaart,…): registratie van de
inbreuk = ingeven van een aantal basisgegevens (plaats en tijdstip van de vaststelling, wagen) in de
handterminal in combinatie met het nemen van een foto + printen van een retributie.
• Toezicht op parkeerduur-beperkingen

Dialoog met de burger omtrent de toepassing van het parkeerreglement.
• aanwezigheid in het straatbeeld
• service-verlener : verstrekken van informatie aan de burger, verwijst hem en biedt waar nodig hulp
• signaleringsfunctie : verificatie van de signalisatie (markering, borden) en apparatuur – informatiedoorstroming
aan het Parkeerbedrijf omtrent parkeernoden op het openbaar domein.

Administratieve taken
• administratieve taken i.f.v. afhandeling (na)heffingen in het kader van het vervolgingsbeleid
• Afladen van gegevens en controle van apparatuur
• Interne rapportering: Invullen van logboek mbt apparatuur en poolwagens

Offre

Een actieve studentenjob, waar je doorheen het schooljaar ook op zaterdagen kan inspringen.

Qualifications requises

- Minimum 18 jaar
- Rijbewijs B is een pluspunt